Skip to content

Improteatripõhised meeskonnakoolitused

Foto: Erlich Lõwi

Tahad meeskonnale uut hingamist anda?
Olemasolevatest suhtlusmustritest lahti raputada?
Uusi teadmisi õppida või lihtsalt kollektiiviga mõnusalt aega veeta?
Otsid lihtsalt seekord üht veidi teistsugust meeskonnakoolitust?

Improteatripõhine meeskonnakoolitus aitab tuua selles osalejad välja rutiinsetest käitumismallidest ning pakub võimalust omavahelist suhtlemist ümber mõtestada. Koolitusvahendina kasutatakse improteatri harjutusi ja mänge.

Presentatsioonide kuulamise asemel saavad koolituses osalejad lahendada erinevaid ülesandeid praktiliselt ja aktiivselt ühise eesmärgi nimel tegutsedes! Harjutuste juurde kuulub sisuline arutelu omavahelises suhtluses tekkida võivatest blokeeringutest ja sellest, millised mõtlemisviisid võiks aidata nendega hakkama saada. NB! Kuigi koolituses kasutatakse teatrimetoodikast pärit harjutusi, ei tähenda see, et keegi peaks "lavale esinema minema". Harjutusi tehakse koostöös ja üksteist toetades ning kuna tegemist on mängulise lähenemisega, toimub õppimine läbi rõõmu.

Foto: Erlich Lõwi

Töötoa jooksul läbitakse järgmiseid teemasid:
• aktiivne kuulamine
• julge panustamine omapoolsete ideedega
• fookuse seadmine ühise eesmärgi saavutamisele
• meeskonnaliikmete väärtustamine
• usalduse loomine
• nn “kastist välja” mõtlemine

Koolitus pakub võimalust turvalises keskkonnas uusi käitumismustreid proovile panna ning mõista, et meeskonnas on igal liikmel oma roll, mille täitmisest sõltub ka kõigi teiste heaolu. Koolituse tulemusena suhtlevad tiimiliikmed üksteisega julgemalt ning teadvustavad edaspidi paremini karisid, mida omavahelises suhtlemises vältida.

Meeskonnakoolitusi on võimalik tellida järgmiselt:
• 3-tunnine lühikoolitus. Sobib ka näiteks osaks pikemast seminaripäevast või suvepäevadest
• 6-tunnine koolitus. Päeva läbiv koolitus milles osalejad saavad süvenenumalt teemale pühenduda
• soovi korral on võimalik tellida ka mitmepäevaseid koolitusi

Koolitusi on võimalik läbi viia nii eesti kui inglise keeles ning korraldada nii eraldi kui osana suurematest üritustest. Võtke julgelt ühendust: rahel.otsa@gmail.com ning vaadake ka korduma kippuvate küsimuste lehte!

Foto: Erlich Lõwi

Rahel Otsa on tegelenud improteatri õpetamisega aastast 2009 ning pakkunud firmadele improteatripõhiseid meeskonnakoolitusi aastast 2013. Koolitajana peetakse teda tähelepanelikuks ja heaks grupijuhiks, kes uute meetoditega meeskonda ka uut hingamist suudab tuua.

Varasemalt on ta koolitanud osakondi järgmistes firmades: ITK, Coop Pank, Siseministeerium ja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, Tallinna Sadam, Wise, Keskkonnainvesteeringute keskus, Tallinna Soojus, Sotsiaalkindlustusamet, Kristiine Linnaosavalitsus, Riigikontroll, EAS, Riigi Tugiteenuste Keskus, Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus, Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa, RIA, Telia, jpt.
Veidi tagasisidet meeskonnakoolitustes osalenutelt leiab siit.

Impropõhisest meeskonnakoolitusest võib paremini aimu saada sellest videoklipist, mis tehti selle proovilepanekuks. Videos nähtud koolitusest võtsid osa inimesed, kes üksteist varasemalt ei tundnud. Katse lõpuks olid osalejad omavahel nii hästi sõbraks saanud, et otsustasid koos edasi lõunale minna!