Skip to content

Tagasisidet tehtud meeskonnakoolitustele

 

Koolitus oli tõeliselt kaasahaarav ja mõtlemapanev. Praktiline lähenemine aitas meil dünaamiliselt mõista koostöö ja meeskonna toetamise tähtsust. See motiveeris meid töötama ühiste eesmärkide nimel, tunnustades iga meeskonnaliikme panuse ja tugevate külgede väärtust.
See on selline koolitus, mida tasub läbida igal meeskonnal, sõltumata sellest kui hästi toimiv meeskond juba on. Naeruteraapia saab kauba peale 😉
Meeskond If Kindlustusest

...

"Meie meeskonna motivatsiooni päeva tegi väga toredaks ja aktiivseks Rahel. Võhikutena ei teadnud enamus, mis neid ees ootab ning skeptikutena oli veidi hirmutav. Raheli positiivsus tõmbas aga kõik kaasa ja käima ning ka kõige skeptilisemad meeskonnaliikmed rääkisid hiljem, et võiks isegi korrata. Raheli poolt tehtud mängud ja tegevused oli hästi läbimõeldud ja pärast arutletud, miks ja kuidas me midagi teeme ja seda oma elus kasutame. Üritus oli lihtne, lõbus, kaasahaarav, sai koos naerda ning mõtteid ka kaasa, mida edaspidiselt rakendada."
Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Tugikodu

...

„Rahel Otsa koolitus sobis meile väga hästi. Ta mõtestas kõik lahti, tema lähenemine oli uudne ja tekitas avatuse tunnet osalejates. Ideaalne lahendus grupi liikmete omavahel tutvustamiseks. Pingete mahavõtmiseks lihtsalt super lähenemine!“
Leena Pukk
Politsei- ja Piirivalveameti vabatahtlike tegevust korraldava teenuse omanik

...

„Rahel Otsa tõi meie toreda meeskonna pisut rohkem välja igapäevasest mugavustsoonist. Läbi lõbusate mängude ütlesime endile - eksimine on lõbus; toetame üksteist ja teeme koostööd; naerame koos! Kõik mängud panid meid ühise eesmärgi nimel tegutsema ja saime kaasa nii mõnegi olulise mõttetera. Ja naerda ning pisut trenni teha 😊 Kindlasti tekitas see koolitus huvi minna vaatama mõnda improteatri etendust – kus ei tea nii publik kui näitlejad, mis juhtuma hakkab!“
Osaleja Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna meeskonnapäeval

...

"Polnud vist kedagi, kelle päeva algul öeldud enesetunde number poleks tõusnud 😊. Ma julgeks öelda, et koolitus ületas ootusi, oli nalja ja naeru, oli kohti, kus sai enda ja teiste kohta teada ehk rohkemgi kui seni kontoris uuritu. Kui sul selja taga on meeskond, siis võib selle kassi vabalt koju lasta… Aitähh!!!"
Maarika Kõrm
Keskkonnainvesteeringute Keskuse finants- ja haldusosakonna juht

...

"Koolitus oli meie asutusele väljakutseid pakkuv, kuna meil erinevate osakondade vahel nn päris elus koostöö väga tihe ei ole. Tore oli näha, et Raheli targal ja rahulikul juhtimisel me siiski läbi mängu ja naeru tee üksteise juurde leidsime, koos asju tegime ja suhtlemist nautisime. Loodame, et need, kes kohal olid, hoiavad nüüd rohkem kokku, sest meil on ühine salakeel - Kass tahab koju - mis juba iseenesest loob tunde, et ainult koos tehes ja üksteist toetades jõuame eesmärgini."

"Rahelis pulbitsev elurõõm ja energia haaravad mängule kaasa pea kõiki, aga ükski tema mäng ei ole lihtsalt mäng, mängu käigust peegeldub ka kollektiivi meelsus ja üksteisesse suhtumine."

"Meeskonnakoolitus oli kasulik juba mõttetegevuse ja keha aktiivse liigutamise osas – kontoris nii palju samme päeva jooksul vaevalt keegi meist suudab teha. Pidime üksteist tähelepanelikult kuulama, jälgima ja arvestama oma meeskonnaga. Need on kõik vajalikud oskused, mis vajavad pidevat arendamist ja meeldetuletust. Lihtsad mängud, aga sügava mõttega, igaüks leidis midagi kasulikku edaspidiseks kasutamiseks, nii töö – kui ka pereelus."
Noppeid Kristiine Linnaosavalitsusele tehtud töötoa tagasisidest. 

...

„EASi toetuste keskuse meeskonnale läbi viidud koolitus ületas ootuseid - andis positiivseid emotsioone, mis ühendas ja liitis. Sõna „impro“ tekitas alguses skeptitsismi, aga selgus, et tegemist oli väga kaasahaarava ja aktiivse ning mängulise koolitusega. Koolitaja vahetu ja julgustav tegutsemine lõi õhustiku, kus juba esimese poole tunniga kadusid hirmud eksida ja rumalasse olukorda jääda. Kõik said tunde, et ollakse ühes paadis ja olukorda tuleb nautida. Mõtlemisainest jagus, kuidas võtta vastu asju, mida olukorrad tagasi peegeldavad, kuidas muuta suhtumist ja tegutsemist, et meeskonnal paremini läheks. Kuidas üksteist kuulata ja ennast selgelt väljendada. Koolitus õpetas märkamist, usaldamist, julgustas mitte kartma eksida ja seda, kui oluline on omavaheline avatud suhtlus ja üksteisega arvestamine. Rahelit tuleb soovitada kõigile, kes oma meeskonnas ühtekuuluvustunnet suurendada soovivad. Koolitus aitab kindlasti ka mõnel kinnisemal meeskonnaliikmel avaneda – keegi ei jää puutumata ja märkamata. Aitäh Rahel, meile aega pühendamast!“
Katrin Ligi EASi personaliarenduspartner,
Airi Vekmann EASi toetuste keskuse aruandluse ja info valdkonnajuht

...

„Kui Rahel koolituse alguses küsis meilt, et kuidas ennast tunneme, siis oli viisi ja kuusi kümne palli skaalal päris palju. Seljataga oli pikk ja elavaid diskussioone täis seminaripäev ning inimesed olid päris väsinud. Pärast koolitust oli aga kõigil energiatase laes ja õhk positiivsust täis. Ei maksa arvata, et Raheli koolitus on vaid meelelahutus. Võib julgelt väita, et see on väga hea meeskonnakoolitus, mis paneb mõtlema iseenda ja kolleegide käitumisele – miks me midagi nii teeme nagu teeme, suurendab loovust ja meeskonna ühtekuuluvustunnet. Tänases olukorras, kus inimesed on suure osa ajast kodukontoris oli see meie jaoks väga vajalik ning rõõm oli tõdeda, et meil on selgelt ühes hingav meeskond. Kui soovite midagi uut proovida meeskonnaüritustel, üheskoos naerda, aga ka teisi ja ennast paremini tundma õppida, siis Raheli koolitus on selleks just õige!“
Janne Vellak
Riigi Tugiteenuste Keskuse arendusjuht

...

Raheli juhitud meeskonnatöö koolitus Rahvusarhiivi töötajatele täitis hästi seatud eesmärgid - luua ühine hingamisrütm ja tegutsemisruum nii vanadele olijatele kui ka uutele tulijatele. Et Rahvusarhiivi töötajaskond paikneb argipäeviti enamasti üle Eesti laiali (põhiliselt Tallinnas ja Tartus, aga ka Kuressaares, Rakveres, Haapsalus ja Valgas), on kõiki liitva meeskonnavaimu loomine iseäranis oluline. Tihedas ja viljakas mõttevahetuses Raheliga sündisid impropraktikast inspireeritud, ent arhiivitöötajate igapäevategevusi mõnusalt siduvad lihtsad, ent meeleolukad mängud, mis selle saavutamist hästi toetasid. Aitäh Rahel, sa oled võimas masside kaasahaaraja!
Eva Näripea
Rahvusarhiivi Filmiarhiivi direktor

...

“Rahel Otsa viis läbi Tallinna Ülikooli tuutorite meeskonnakoolituse. Koolituse eesmärgiks oli liita uued ja vanad liikmed. Koolitus oli üles ehitatud erinevatele mängudele ja lõbusate harjutustele, mis pealnäha pakkusid nalja ja panid koos tegutsema, aga kui rohkem sügavuti minna oli iga harjutuse taga väga oluline mõte. Tänu sellele koolitusele sai kindlasti meie meeskond palju tugevamaks ja ühtsemaks. Rahel pani meid mõtlema, mis on olulised punktid meeskonna töös, kui palju me tegelikult üksteist mõjutame ja kuidas üksteisega veel paremini suhelda. Olen väga õnnelik, et valisime meeskonnakoolitusega just sellise viisi, läbi mängude ja harjutuste.”
Kelli Kiipus
TLÜ International Club, juhataja (2014)

...

“xxxx. aasta kevadtalvel toimus Rahvusooper Estonia turundusmeeskonna iga-aastane seminar xxxx mõisas, kus tehti kokkuvõtteid ja seati uusi sihte. Iga seminari juurde kuulub alati ka uute teadmiste omandamine, paikadega tutvumine jms. Rahel Otsa ettepanek improteatri võtmes meeskonnamängudeks tundus põnev ja sobiv, sest meeskonnas oli mitmeid uusi liikmeid. Mängud olid lihtsad ja meelelahutuslikud, võimaldades samas kaaslasi tundma ja usaldama õppida. Tagasiside oli positiivne.”
Ülla Veerg
Rahvusooper Estonia turundusjuht

...

“Impro meetodid on vahvad ja samas vägagi tulemuslikud. Nad loovad inimeste vahel kontakti, aitavad meelt lahutada ja ka sisukaid küsimusi käsitleda. Olen seda näinud nii konverentsi tehes kui ka päris väikestes koolitusgruppides. Rahel on teinud täis need 10 000 tundi, et saada enda valdkonna meistriks. Impro on tema ja ta trupi kirg.”
Edvard Ljulko
Koolitaja, NOVO! konverentsi peakorraldaja