Meeskonnakoolitus

 

Tahad meeskonnale uut hingamist anda? Olemasolevatest suhtlusmustritest lahti raputada? Uusi teadmisi õppida või lihtsalt kollektiiviga mõnusalt aega veeta?

Improteatripõhine meeskonnakoolitus aitab tuua selles osalejad välja rutiinsetest käitumismallidest ning pakub võimalust omavahelist suhtlemist ümber mõtestada. Koolitusvahendina kasutatakse improteatri harjutusi ja mänge.

Presentatsioonide kuulamise asemel saavad improteatripõhises meeskonnakoolituses osalejad lahendada erinevaid ülesandeid praktiliselt ja aktiivselt ühise eesmärgi nimel tegutsedes! Harjutuste juurde kuulub sisuline arutelu omavahelises suhtluses tekkida võivatest blokeeringutest ja sellest, millised mõtlemisviisid võiks aidata nendega hakkama saada. NB! Kuigi koolituses kasutatakse teatrimetoodikast pärit harjutusi, ei tähenda see, et keegi peaks “lavale esinema minema”. Harjutusi tehakse koostöös ja üksteist toetades. 

Koolituse jooksul läbitakse järgmiseid teemasid:
• aktiivne kuulamine
• julge panustamine omapoolsete ideedega
• fookuse seadmine ühise eesmärgi saavutamisele
• meeskonnaliikmete väärtustamine
• usalduse loomine
• nn “kastist välja” mõtlemine

Meeskonnakoolitus pakub võimalust turvalises keskkonnas uusi käitumismustreid proovile panna ning mõista, et meeskonnas on igal liikmel oma roll, mille täitmisest sõltub ka kõigi teiste heaolu. Koolituse tulemusena suhtlevad tiimiliikmed üksteisega julgemalt ning teadvustavad edaspidi paremini karisid, mida omavahelises suhtlemises vältida.

Peamiselt pakun meeskonnakoolitusi kolmes paketis:
• Kahekuune programm, milles ma külastan teie meeskonda igal nädalal 30 minutit vastavalt kokkulepitud ajale (UUS! Ainult Tallinnas asuvatele firmadele)
• 6-tunnine koolitus. Päeva läbiv koolitus milles osalejad saavad süvenenult teemale pühenduda
• 3-tunnine lühikoolitus. Sobib osaks pikemast seminaripäevast või suvepäevadest

Valik sündmusi ja asutusi, mille osakondi ma olen koolitanud: 
Wise, Tallinna Soojus, Sotsiaalkindlustusamet, Kristiine Linnaosavalitsus, Riigikontroll, EAS, Riigi Tugiteenuste Keskus, Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus, Eesti Haigekassa, Rõuge valla noorsootöötajad, Rõuge noortevolikogu, Kinkston, Pro Beauté, Arnika Ilutulestiku Keskus, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna noortekogu juhatus, Eesti Töötukassa, RIA, Telia, Nordea pank, Rahvusarhiiv, Rahvusooper Estonia, TLÜ üliõpilaskond, Huvihariduse Meetodimess 2015, Eesti Noorteühenduste Liit, Rakendusteatri konverents: Draama ühendab inimesi 2012 jt.
Veidi tagasisidet meeskonnakoolitustes osalenutelt leiab siit.

Improteatripõhiseid meeskonnakoolitusi on võimalik korraldada nii eraldi kui osana suurematest üritustest. Võtke julgelt ühendust: rahel.otsa@gmail.com ning vaadake ka korduma kippuvate küsimuste lehte!

Et seda formaati proovile panna, tegin eksperimendi, kutsudes meeskonnakoolitust läbi tegema kamba inimesi, kes varasemalt üksteist ei tundnud. Katse lõpuks olid osalejad omavahel nii hästi sõbraks saanud, et otsustasid koos edasi lõunale minna!